15.septembar, 2021

Poslovanje u doba pandemije

Prethodni period, koji je obeležila pandemija virusa Covid19, predstavljao je svojevrstan izazov svim akterima na tržištu, pre svega zbog ogromne neizvesnosti u poslovanju i visokog rizika za zdravlje zaposlenih.
Već na početku je bilo jasno da nas očekuje jedna od najvećih društvenih i ekonomskih kriza koja se iz svog središta za kratko vreme prelila u svaki deo sveta uključujući tu i Zapadni Balkan. Zbog prirode pandemije i mera za njeno ograničenje posebno su bili pogođeni oni uslužni sektori povezani sa kretanjem i životnim stilom ljudi poput turizma, sportskih i kulturnih događaja i HORECA sektora.
Upravo pomenuti sektori predstavljaju i znatan segment poslovanja naše kompanije stoga je i naša zabrinutost u prvim nedeljama bilo opravdana.

Međutim, pored svojih izraženih negetivnih efekata, kriza predstavlja priliku i prostor za evoluciju poslovanja i razvoj kompanije.
Odgovor kompanije Godina d.o.o. u ovom kontekstu bio je usmeren u dva pravca.
Prvi pravac jeste uključivanje inovacija u proizvodnom procesu, tj. uvođenja savremene opreme i najboljih praksi koje su omogućile podizanje kvaliteta naših proizvoda na viši nivo, kao i proširenje same ponude artikala. U okviru ovog procesa jeste i redizajn pakovanja i njegovo bolje prilagođavanje potrebama klijenata.
Takođe, Godina d.o.o. je osluškujući zahteve tržišta svoje poslovne aktivnosti usmerila u kreiranje posebne palete proizvoda usmerenih na protrebe krajnjih potrošača. Ovaj drugi pravac razvoja kompanije doveo je do nastanka novog brenda u okviru naše porodice. Reč je o brendu Jolly. Uskoro opširniji o ovoj temi.
Nažalost svedoci smo da pandemija još uvek traje, a nama je da se trudimo da uspešno prevazilazimo izazove koja ona donosi u nadi da će se uskoro okončati.